GRADUATION SUMMER 2020

Benedicte Oredson Krone

GRADUATION PROJECT:

Integrering af ingeniøren i arkitekturen

PROGRAMME:

Studio 2C: Building Culture and Tectonics

Kontakt: 

Mail: BenedicteKrone@outlook.com          Mobil: 42247775

PROJECT DESCRIPTION

Målet med afgangsprojektet er metodisk at afdække hvornår ingeniørkundskaberne integreres i arkitekturen mest gavnligt for arkitekturen. De gnidninger der opstår i det tværfaglige arbejde mellem fagene, skal accepteres som en del af arkitekturen, og herefter masseres til at kunne flettes sammen med arkitektens arkitektur. Den sejlsportscamp som skal tegnes i afgangsprojektet, er med andre ord et eksperimentarie for hvor i den kreative proces de forskellige ingeniørfag skal indsættes, og ikke et mål i sig selv. Tilgangen til opgaven, er først at tegne en sejlsportscamp op i Lundeborg, der understøtter de manglende faciliteter som Oure sports højskole mangler til deres sejlsportslinje. Dernæst skal den færdigt skitserede bygning diskuteres med ingeniører indenfor konstruktion, ventilation og dagslys, hvorfra det er muligt at se hvordan arkitekturen påvirkes hvis ingeniørfagene først introduceres efter projektet, er ”afsluttet”. Herefter begynder opgavens rigtige problemstilling, hvor resultaterne fra sparringen med ingeniørerne sættes ind flere steder i den tidligere skitseringsproces, hvorefter projektet gentegnes gentagende gange med udgangspunkt i disse nedslag. Herfra vil en række resultater stå frem, der illustrere udfaldet fra forskellige tilgange til integrering af ingeniørfagene i arkitekturen. Disse resultater vil igen efterbehandles ved at gentegne sejlsportsklubben flere gange, med strategisk indsætning af ingeniørfagene ud fra de tidligere resultater.