PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af oplysninger

Arkitektskolen Aarhus indsamler oplysninger om dig i forbindelse med besøg på vores hjemmesider, ved brug af vores nyhedsbrev, ved tilmelding til vores konferencer, og når du benytter dig af vores tjenester.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Arkitektskolen Aarhus overordnet set behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I de forskellige tjenester, som Arkitektskolen Aarhus udbyder, kan der være forskellige variationer på denne privatlivspolitik, men så vil det fremgå af tjenesten og eventuelle databehandleraftaler, som skal indgås i forbindelse med brugen af tjenesterne.

Typer af oplysninger

Arkitektskolen Aarhus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang, det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., arbejdsrelationer, køn, alder og uddannelse
  • Netflowdata og evt. anden logning, indeholdende IP-adresser og tidsstempel mv.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

  • Helbredsoplysninger (f.eks. allergier eller eventuelle handicap, der er relevante i forbindelse med tilmelding til en konference eller øvrige begivenheder).

Yderligere anvender Arkitektskolen Aarhus’ hjemmesider cookies, der er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies indeholder ikke skadelig kode som f.eks. virus.

Formål

De oplysninger, der indsamles om dig på vores hjemmesider, bruges til at optimere vores hjemmesider og give en bedre brugeroplevelse for dig.

De oplysninger, der indhentes i forbindelse med vores nyhedsbreve, konferencer eller tjenester, bruges til at sikre din identitet til enten modtagelse, deltagelse eller brugen af disse.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  • For Arkitektskolen Aarhus’ hjemmesider indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).
  • For Arkitektskolen Aarhus’ nyhedsbreve, konferencer og tjenester indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b), mens eventuelle følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a).
Videregivelse af personoplysninger

Arkitektskolen Aarhus videregiver i udgangspunktet ikke dine oplysninger til andre, medmindre dette er påkrævet ved lov. Dog bliver visse oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til en konference, delt med lokationen, hvor konferencen afholdes.

Ligeledes kan Arkitektskolen Aarhus videregive logoplysninger til politiet i forbindelse med efterforskning af lovovertrædelser.

Sociale medier

Udover cookies som lægges på din computer direkte af vores hjemmeside, placerer en række tredjeparter også cookies på din computer, når du besøger Arkitektskolen Aarhus’ profiler på sociale medier. Skolen har profiler på Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo, YouTube og Twitter.

Her finder du links til privatlivspolitik for relevante tredjeparts cookies:

Sikkerhed

Arkitektskolen Aarhus har truffet både nogle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Arkitektskolen Aarhus selv eller hos en af Arkitektskolen Aarhus’ databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Arkitektskolen Aarhus.

Visse af Arkitektskolen Aarhus’ tjenester kan benytte underdatabehandlere, men så vil det fremgå af databehandleraftalen for den specifikke tjeneste.

Opbevaringsperiode

Arkitektskolen Aarhus opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Som offentlig myndighed er Arkitektskolen Aarhus forpligtet til at opbevare sagsakter i fem år, som følge af arkivloven og offentlighedsloven. Ligeledes er Arkitektskolen Aarhus forpligtet til at opbevare alle betalingsoplysninger i fem år, som følge af regnskabsloven.

Der kan opstå tilfælde hvor Arkitektskolen Aarhus er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har som følge af databeskyttelsesforordningen visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 16-20
8400 Aarhus C
CVR: 27 12 07 17
T: 8936 0000
E: a@aarch.dk eller dpo@aarch.dk