GRADUATION SUMMER 2020

Mille Høegh Christensen

GRADUATION PROJECT:

Nørre Jyllands Tøihuus – Den Europæiske Højskole for Billedkunst

PROGRAMME:

Studio 1B: Cultural Heritage

CONTACT:

+45 26150698

millehoegh@gmail.com

millehoegh

Mille Høegh

Nørre Jyllands Tøihuus – Den Europæiske Højskole for Billedkunst

“DEN BESTE REGIERING HELLIGET AF DEN RENESTE PATRIOTISME” ses over indgangsportalen til Nørre Jyllands Tøihuus og afspejler folkets kærlighed til fædrelandet efter slaget på Reden i 1801. Det militære bygningsanlæg blev opført i 1801-1805 for midler indsamlet blandt Jyllands befolkning og fremstår i dag, som en af de mest helstøbte arkitektoniske helheder i Randers. I forlængelse af tøjhusets opførelse anlagdes et af landets første offentlige lystanlæg i engelsk romantisk stil, i dag kaldet Tøjhushaven. Det samlede kulturmiljø afspejler en fortælling om en samfundsmæssig vigtig tidsperiode og rummer stor miljømæssig samt arkitektonisk værdi.
I mit afgangsprojekt kommer jeg med et bud på, hvordan Nørre Jyllands Tøihuus, anlæg som helhed såvel som bygningerne med deres individuelle iboende egenskaber, kan understøttes igennem et fælles, overordnet program i form af Den Europæiske Højskole for Billedkunst. Tøjhuset og Tøjhushaven er et oplagt urbant, rekreativt område for kunstnerisk udfoldelse, hvor programmet med sit kreative afsæt som højskole for billedkunst vil bidrage til byens, i forvejen etablerede, kulturelle liv. På baggrund af et stærkt metodisk afsæt og mit arbejde med Arsenalbygningen, som restaureringsfagligt fokus i opgaven, ender min kunstneriske stillingstagen med at spænde fra nænsom istandsættelse til restaurering af mere transformerende karakter med dét unægtelige grundlag tilfælles, at alle beslutninger har taget afsæt i husets iboende karakter, historie og ikke mindst bevaringsværdier. Med et ønske om at arbejde værdibaseret, er projektet udarbejdet med afsæt i Studio 1B’s grundlæggende metodik, hvor empiriske undersøgelser, analyser samt værdisætning har skabt grundlag for min personlige restaureringsholdning og endeligt min kunstneriske forslagsstillelse.