GRADUATION SUMMER 2020

Sebastian Gram Friedrichsen

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Fra selvransagelse & anger til dannelse & interaktion

PROGRAM:

Studio 1C: Transformation

KONTAKT:

+45 29 28 00 99

sebastiangramf@gamil.com

sebastian.gramm